ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวสารสมาคม

ข่าวสารสมาคม

นายกสมาคมฮากกา หาดใหญ่ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ นำคณะกรรมการเข้า เยี่ยมและแสดงความ ยินดีต่อ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง. กงสุลใหญ่แห่ง สาธารณรัฐประชาชน จีน

นายกสมาคมฮากกา  หาดใหญ่ นายพรสรรค์  สันติวรคุณ นำคณะกรรมการเข้า  เยี่ยมและแสดงความ  ยินดีต่อ ฯพณฯ โจว  ไห่ เฉิง. กงสุลใหญ่แห่ง   สาธารณรัฐประชาชน  จีน ประจำสงขลา  เมื่อวันจันทร์ ท่ี 4/7/59                 Read More »

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสวรรคต อันเป็นห้วงเวลาที่ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทย ทางสมาคมฮากกาหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ สมาคมฮากกาหาดใหญ่

  Read More »

ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปลักธง หาดใหญ่ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืิองหาดใหญ่ อายุเกือม 100 ปี เทศกาลกินเจ วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการได้จัดงานถือศีลกินเจ

Read More »

ร่วมพิธีเซ่นไหว้เจ้าบรรพบุรุษ วันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี

คณะกรรมการศาลเจ้า กวานตี้เมี้ยว คลองเตย หาดใหญ่ ได้มีพิธีเซ่นไหว้เจ้าบรรพบุรุษ ในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี ณ.ศาลเจ้ากวานตี้เมี้ยว เวลา 10.00น. พิธีสงฆ์ พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ Read More »