ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมฮากกา หาดใหญ่ ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 47

คณะกรรมการบริหารสมาคมฮากกา หาดใหญ่ ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562                      Read More »

สมาคมฮากกาหาดใหญ่ และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมภาษาจีนระยะสั้น

สมาคมฮากกาหาดใหญ่ และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมภาษาจีนระยะสั้น        Read More »

งานประชุมฮากกาสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1

งานประชุมฮากกาสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1 1.มีการประกวดร้องเพลง 2.มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ Read More »

งานฉลองหยวนเซียวสมาคมฮากกาหาดใหญ่

งานฉลองหยวนเซียวสมาคมฮากกาหาดใหญ่ 1.การแสดงร้องเพลงหมู่ของคณะกรรมการและนักศึกษาสมาคมฯ 2.มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติคุณแด่นายกสมาคมฯ Read More »

สมาคมฮากกา หาดใหญ่ และ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อบรมสนทนาภาษาจีนระยะสั้น

สมาคมฮากกา หาดใหญ่ และ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อบรมสนทนาภาษาจีนระยะสั้น 1/02/2561 Read More »

สมาคมฮากกา หาดใหญ่ และ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อบรมสนทนาภาษาจีนระยะสั้น

สมาคมฮากกา หาดใหญ่ และ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อบรมสนทนาภาษาจีนระยะสั้น 6/11/2560 Read More »

ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปล้กธง หาดใหญ่ คณะกรรมการได้จัดงาน ถือศีลกินเจ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปล้กธง หาดใหญ่ คณะกรรมการได้จัดงาน ถือศีลกินเจ วันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 Read More »