ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวสารสมาคม » ร่วมพิธีเซ่นไหว้เจ้าบรรพบุรุษ วันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี
ร่วมพิธีเซ่นไหว้เจ้าบรรพบุรุษ วันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี

ร่วมพิธีเซ่นไหว้เจ้าบรรพบุรุษ วันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี

คณะกรรมการศาลเจ้า กวานตี้เมี้ยว คลองเตย หาดใหญ่

ได้มีพิธีเซ่นไหว้เจ้าบรรพบุรุษ ในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี ณ.ศาลเจ้ากวานตี้เมี้ยว เวลา 10.00น. พิธีสงฆ์ พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

237

238

242

253