ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวสารสมาคม » ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปลักธง หาดใหญ่ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืิองหาดใหญ่ อายุเกือม 100 ปี เทศกาลกินเจ วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการได้จัดงานถือศีลกินเจ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปลักธง หาดใหญ่ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืิองหาดใหญ่ อายุเกือม 100 ปี เทศกาลกินเจ วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการได้จัดงานถือศีลกินเจ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปลักธง หาดใหญ่ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืิองหาดใหญ่ อายุเกือม 100 ปี เทศกาลกินเจ วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการได้จัดงานถือศีลกินเจ

s_5069955093377 s_5069957518054 s_5069958528769 s_5069959560195 s_5069960616538 s_5069961745725 s_5069962500875 s_5069963164854 s_5069964463403 s_5069967030436 s_5069968185653 s_5069969979939 s_5069970725139