ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวสารสมาคม » เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสวรรคต อันเป็นห้วงเวลาที่ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทย ทางสมาคมฮากกาหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ สมาคมฮากกาหาดใหญ่
เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสวรรคต อันเป็นห้วงเวลาที่ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทย ทางสมาคมฮากกาหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ สมาคมฮากกาหาดใหญ่

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสวรรคต อันเป็นห้วงเวลาที่ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทย ทางสมาคมฮากกาหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ สมาคมฮากกาหาดใหญ่

 

s_5136364674679image_0d384e9

image_5e177a9 image_6a18b58 image_7d75353 image_8bf68eb image_9e02ed3 image_12db558 image_35df4cb image_65ada7a image_838acf6 image_68261e8 image_0423766 image_5046688 image_a9dd2b9 image_acf4d98 image_aed1d5a image_c43ae2c image_c86cee0 image_c2731b3 image_c965310 image_cafd962 image_cbf2c9c image_fd3439d image_ffa0d06