ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวสารสมาคม » นายกสมาคมฮากกา หาดใหญ่ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ นำคณะกรรมการเข้า เยี่ยมและแสดงความ ยินดีต่อ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง. กงสุลใหญ่แห่ง สาธารณรัฐประชาชน จีน
นายกสมาคมฮากกา  หาดใหญ่ นายพรสรรค์  สันติวรคุณ นำคณะกรรมการเข้า  เยี่ยมและแสดงความ  ยินดีต่อ ฯพณฯ โจว  ไห่ เฉิง. กงสุลใหญ่แห่ง   สาธารณรัฐประชาชน  จีน

นายกสมาคมฮากกา หาดใหญ่ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ นำคณะกรรมการเข้า เยี่ยมและแสดงความ ยินดีต่อ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง. กงสุลใหญ่แห่ง สาธารณรัฐประชาชน จีน

นายกสมาคมฮากกา  หาดใหญ่ นายพรสรรค์  สันติวรคุณ นำคณะกรรมการเข้า  เยี่ยมและแสดงความ  ยินดีต่อ ฯพณฯ โจว  ไห่ เฉิง. กงสุลใหญ่แห่ง   สาธารณรัฐประชาชน  จีน ประจำสงขลา  เมื่อวันจันทร์ ท่ี 4/7/59

 

1485938835_5    1485938835_314859388351485938835_41485938835_61485938835_71485938902_1  1485938902_4 1485938902_2     1485938902_11 1485938835_81485938902_01485938902_31485938902_10

1485938835_0