ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ภาพกิจกรรม สถาบัน วิจัยชนชาติพันธ์ ฮากกา เจียยิง
ภาพกิจกรรม สถาบัน วิจัยชนชาติพันธ์ ฮากกา เจียยิง

ภาพกิจกรรม สถาบัน วิจัยชนชาติพันธ์ ฮากกา เจียยิง

ภาพกิจกรรม สถาบัน วิจัยชนชาติพันธ์ ฮากกา เจียยิง   บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างชาวจีนฮากกาโพ้นทะเลและคณะผู้ศึกษาวิจัยเส้นทางสายไหมทางทะเล