ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สมาคมฮากกา หาดใหญ่ ได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในโอกาส วันไหว้พระจันทร์
สมาคมฮากกา หาดใหญ่ ได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในโอกาส วันไหว้พระจันทร์

สมาคมฮากกา หาดใหญ่ ได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในโอกาส วันไหว้พระจันทร์

สมาคมฮากกา หาดใหญ่ ได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชา และได้มีการจัดงานสังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส วันไหว้พระจันทร์