ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปล้กธง หาดใหญ่ คณะกรรมการได้จัดงาน ถือศีลกินเจ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปล้กธง หาดใหญ่ คณะกรรมการได้จัดงาน ถือศีลกินเจ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปล้กธง หาดใหญ่ คณะกรรมการได้จัดงาน ถือศีลกินเจ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม คลองเรียน บ้านปล้กธง หาดใหญ่ คณะกรรมการได้จัดงาน ถือศีลกินเจ วันที่ 20-28 ตุลาคม 2560