ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานฉลองหยวนเซียวสมาคมฮากกาหาดใหญ่
งานฉลองหยวนเซียวสมาคมฮากกาหาดใหญ่

งานฉลองหยวนเซียวสมาคมฮากกาหาดใหญ่

งานฉลองหยวนเซียวสมาคมฮากกาหาดใหญ่
1.การแสดงร้องเพลงหมู่ของคณะกรรมการและนักศึกษาสมาคมฯ
2.มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติคุณแด่นายกสมาคมฯ