ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานประชุมฮากกาสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1
งานประชุมฮากกาสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1

งานประชุมฮากกาสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1

งานประชุมฮากกาสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1
1.มีการประกวดร้องเพลง
2.มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ