ประกาศด่วนล่าสุด
Home » Uncategorized » เทศกาลกินเจ ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม บ้านปลักธง หาดใหญ่
เทศกาลกินเจ ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม บ้านปลักธง หาดใหญ่

เทศกาลกินเจ ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม บ้านปลักธง หาดใหญ่

เทศกาลกินเจ ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม บ้านปลักธง หาดใหญ่
อิ่มบุญอิ่มใจ ในเทศกาลกินเจ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563