ประกาศด่วนล่าสุด
Home » Uncategorized » ชมรมมิตรภาพเคอะซุหาดใหญ่
ชมรมมิตรภาพเคอะซุหาดใหญ่

ชมรมมิตรภาพเคอะซุหาดใหญ่

ชมรมมิตรภาพเคอะซุหาดใหญ่
เดินทาง​จาก​หาดใหญ่​เข้าเชียงราย​แล้ว​เข้า​เชียงใหม่​ตั้งแต่​วันที่​25พฤศจิกายน​2563 ถึง​วันที่​28พฤศจิกายน​2563
วันที่​27พฤศจิกายน​2563​ คณะ​ที่​เดิม​ทาง​ไป​ของ​ชมรม​ร่วม​ทำกิจกรรม​มอบผ้า​ห่ม​กัน​หนาว​และ​มอบ​อุปกรณ์​การ​เรียนให้​กับ​โรงเรียน​บ้านขุนกลาง​ดอยอินทนนท์​จังหวัด​เชียงใหม่​เวลา​ที่​เหลือ​ก็​ท่องเที่ยว​ทัศนศึกษา​เมือง​เชียงใหม่​ กลับ​ถึง​หาดใหญ่​วันที่​28พฤศจิกายน​2563โดย​สวัสดิภาพ​ทุกคน​