ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ประวัติสมาคมฮากกา

ประวัติสมาคมฮากกา

สมาคมฮากกาหาดใหญ่

หาดใหญ่  มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเเละอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย  ตามประวัติที่มีมา  เริ่มจาก ท่านสวีจิ่นหยง  ท่านเซี่ยซูซื่อ  ท่านทั้งสองเป็นผู้มองการณ์ไกล ได้บุกเบิกพื้นที่หาดใหญ่จนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ  ส่งผลให้หาดใหญ่มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย  อีกทั้งชาวจีนได้หลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยมสกขึ้น

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวฮากกาจำนวนมากได้มาก่อร่างสร้งตัวที่หาดใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าเเละอุตสาหกรรม  จนกระทั่งสงครามโลกสงบลง (ค.ศ.1947) ชาวฮากกาจึงได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรมขึ้น  จุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเเละอำนวยสุขให้กับชาวฮากกา โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง ดังนี้  คือ  คุณจงยุ่ยซิน หลิวซ่านซู เซี่ยฉีชาง หวงจื่อหมิง หลานเหลียนชิง เวินปู้เหยิน เลี่ยวอี้ฉวิน สวี่มู่ชิง โสงจวินคัง หวงซงเหอ เหว่ยยื่อฮุย หลี่ หูเหวิน สวีจื่อ หมิง หลานเหลียนชิง หยังเหวินหัว สวีเว่ยโจว เริ่มเเรกได้มีการเช่าห้องเเถวทำเป็นที่ทำการต่อมาจึงได้ซื้อที่ดินเเละก่อสร้างเป็นที่ทำการสมาคมฯ มีคณะกรรมการสมาคม! สมัยที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่ทบุคคล  15 ท่าน  จึงนับว่าเป็นผู้ก่อตั้งชุดเเรกของสมาคมฯ

หลังจากนั้นมา  คณะกรรมการเเต่ละสมัยต่างได้บุกเบิกพัฒนางานของสมาคมฯ ร่วมทั้งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี จึงได้ก่อตั้งสวัสดีการ การศึกษา บันเทิง เเละศาลเจ้า เเละจากการช่วยเหลือจสกสมาคมฮากกาเเห่งประเทศไทย ทำให้สมาคมฮากกาหาดใหญ่มีความมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้

ปี ค.ศ. 1948 เนื่องจากที่ทำการสมาคมฯ เดิมเริ่มคับเเคบ จึงได้มีการซื้อที่ดินผืนใหม่ (ที่ทำการปัจจุบัน) โดยได้วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคมปีเดียวกัน ทำการก่อสร้างเเล้วเสร็จเเล้วเปิดบริการในวันที่ 1 เมษายนผีต่อมา รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1 เเสน 4 หมื่น 3 พัน 9 ร้อย บาท ปี ค.ศ. 1950 วมสตใำด้ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลเพื่อนเป็นที่ส่งเสริมการกีฬา เเละได้ก่อตั้งเป็นทีมบาสเก็ตหาดใหญ่ ในครั้งนั้นทีมดังกล่าวมีชื่อเสียงโด่งดังมากสามารถเเข่งขันจนได้รับชัยชนะชิงถ้วยรางวัลมาหลายสมัย ปี ค.ศ.1951 ท่านสวีจิ่นหยงได้รับบริจาคที่ดินฝั่งซ้ายเเละฝั่งขวาของสมาคมให้สร้างเป็นสถานที่พักผู้ศุงอายุ ปี ค.ศ.1970 คุณเลี่ยวหย่วนจาว ได้รับตำเเหน่งนายกสมาคม เห็นว่าที่ทำการสมาค!ก่อสร้งมาเป็นเวลา 20 กว่าปีเเล้ว  อาคารทรุดโทรมเเละไม่มีการซ่อมเเซน ดั้งนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 20 จึงได้มีมติที่ประชุมให้รื้อถอนเเละทำการก่อสร้างใหม่ โดยดีการจัดทำเเบยเเปลนเเละหาวิธีการระดมทุนก่อสร้างในครั้งนั้น คุณหลินเม้าหยวน เจ้าของเหมืองเเร่ชุมพร ได้บริจาคเงิน จำนวน 1 เเสน 5 หมื่นบาท จึงได้จารึกชื่อของท่านเป็นชื่อหอประชุมสมาคมฯ  การกก่อสร้างใช้เวลาทั้งหมด 249 วัน รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1 ล้าน 3 เเสนกว่าบาท  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฮากกาเเห่งประเทศไทยเเละพี่น้องสมาคมฮากกาต่างจังหวัด จนที่ทำการก่อนสร้างเเบ้สเสร็จเเละได้เปิดเป็นทางการฟ โดยเรียนเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเเละท่านเอกอัครราชทูต หม่าจี้จวง ร่วมกันตัดรินบิ้นทำพิธิเปิดที่ทำการสมาคมฯ ใน วะนที่ 5 ตุลาคม ปีเกียวกัน

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ก่อตั้งคณะ 4 คณะ คือ

  1. คณะสวัสดีการ จัดการดูเเลสวัสดีการของสมาชิก
  2. คณะการศึกษา ได้เชิญครูจีน 2 ท่าน ทำการสอนภาษาจีนให้กับบุตรสามาชิกที่สมาคม!ในตอนเย็นเเละบุตรสมาชิกที่เรียนดี สามารถขอทุนการศึกษาได้
  3. คณะบันเทิง มีกาสอนอิเล็กโทนเเละเครื่องดนตรีอื่นๆ ให้กับบุตรสมาชิกที่สนใจเรียน
  4. คณะศาลเจ้า ดูเเลเจ้าเเม่กวนอู เเละศาลเจ้ากวนอิมเนี้บ

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกประมาณ 1,000 คน ทุกปีในวันเทศกาลหยวนเซียน จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เเละร่วมรับป่านท่านอาหารเย็นกันจำนวน 100 โต๊ะ เป็นโอกาสให้สมาชิกมุกท่านได้ามาสังสรรค์กัน

ปี ค.ศ. 1973 สมาคมฯได้จดทะเบียนเป็นองค์กรทีถูกต้องตามกฏหมายตาอรัฐบาล ในด้านความสัมพันธ์กับสมาคมฮากกาเเห่งประเทศไทย สมาคมฯ ยังมีความสัมพันธ์อย่างเเน่นเเฟ้นกับสมาคมฮากกาเเห่งประเทศไทย